Doula

En doula er en utdannet og profesjonell fødselshjelper som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte til deg og din partner før, under og etter fødselen.

Gjennom svangerskapet blir doulaen, fødekvinnen og hennes fødselspartner kjent med hverandre gjennom fødselsforberedende samtaler. Doulaen gir informasjon om hvilke valgmuligheter du har og vil støtte de beslutninger som tas. Når fødselen er i gang, kommer doulaen vanligvis hjem til deg ganske tidlig i prosessen, alt etter hva du ønsker. Hun støtter deg kontinuerlig gjennom fødselsprosessen helt til babyen er født. Støtten gis blant annet gjennom avspenning, stemmebruk, pust, informasjon og oppmuntring. Det er viktig å skape en god, trygg og positiv stemning.

Doulaen utfører ingen medisinske oppgaver og har ikke noe medisinsk ansvar i forbindelse med fødselen. Hun er ikke et alternativ, men et komplement til jordmor/fødselslege og det medisinske teamet. Doulaen har sitt fokus på å være en trygg, beroligende og alltid tilstedeværende støtteperson som kjenner deg og dine behov, ønsker, tanker og følelser rundt fødselen. Den ekstra følelsesmessige tryggheten ved å ha med en doula under fødselen ligger til dels i at du er sikret å ha med seg en person dere kjenner gjennom hele fødselsforløpet. Doulaen kan ha sitt fulle og hele fokus på deg og din partner fra fødselens start til slutt, mens en jordmor mange ganger kan være ukjent for kvinnen og kan ha flere fødende på samme tid. Det kan være vaktskifter slik at en ny jordmor kommer, eller situasjoner kan oppstå hvor hun må ha hovedfokus på det medisinske. En doula kjenner deg fra før og har kun mor og fars emosjonelle behov å fokusere på, ikke det medisinske. Hun blander seg ikke inn i jordmors arbeid men samarbeider med henne.

Det er vanlig å ha et møte noen dager etter fødselen der vi gjennomgår alt som har skjedd, og vi snakker om fødselen og fødeparets opplevelser.

Som doula er målet å være en berikelse for alle involverte, både kvinnen og barnet, fødselspartner og jordmor - uansett type fødsel. Både kvinner og menn rapporterer å ha stor glede og støtte i å ha med en doula på fødselen. Det er viktig å understreke at doulaen ikke skal ta plassen til fødekvinnens partner, men gi støtte til den rollen partneren ønsker å ha.

Den aller viktigste grunnen til å ha med en doula under fødsel er å gi seg selv det beste mulige utgangspunkt for å få en fin fødselsopplevelse.

Forskning og undersøkelser viser at bruk av doula i forbindelse med fødselen har flere positive medisinske effekter. De positive effektene skyldes blant annet at doulaen gjør kvinnen trygg og avslappet og på den måten forhindrer frykt og angst.​

45% lavere keisersnittrate
34% færre forløses med tang og vakuum
50% reduksjon i bruken av riestimulerende midler
31% reduksjon i bruken av smertelindrende medikamenter
25% reduksjon av gjennomsnittlig lengde på fødselen

Undersøkelsene viser også at fødekvinner som føder med doulastøtte har en mer positiv fødselsopplevelse og selvoppfattelse og er langt mer tilfredse med partneren sin enn kvinnene som fødte uten. Etter fødselen ammer de mer og har mer interaksjon med barnet sitt, og færre får fødselsdepresjon, angst, feber og infeksjoner. Videre opplever begge foreldrene større kontroll over situasjonen som nybakte foreldre.

ARTIKLER